Kategorie
Balkon Budowa i materiały

Konstrukcja balkonu – płyta balkonowa

Dobra konstrukcja balkonu to nie tylko stabilna i atrakcyjna architektonicznie forma, ale przede wszystkim gwarancja trwałości płyty balkonowej i stropu budynku. Konstrukcja balkonu decyduje też o komforcie cieplnym domu.

W domach budowanych w tradycyjnych technologiach żelbetowa płyta balkonowa monolityczna lub prefabrykowana tworzy konstrukcję wspornikową osadzoną w zewnętrznej ścianie budynku. Rzadziej występuje konstrukcja balkonu samonośna – gdy płyta balkonowa opiera się na słupach lub własnych ścianach.

Konstrukcja balkonu na lata: płyta balkonowa bez korozji

Konstrukcja balkonu w postaci wspornikowej płyty żelbetowej zwykle jest przedłużeniem stropu budynku. Ze względów konstrukcyjnych płytę balkonową zbroi się w jej górnej części. Konstrukcja balkonu jest narażona na zniszczenia, ponieważ w wyniku obciążeń mechanicznych płyta rozciąga się, a w efekcie łatwo ulega zarysowaniu. Gdy płyta balkonowa nie jest odpowiednio zaizolowana, w powstające rysy łatwo wnika woda, która zamarzając prowadzi do stopniowego powiększania się szczelin i postępowania korozji żelbetu. Stopniowo rdza zajmuje miejsce zdrowej stali zbrojeniowej i rozsadza beton. Aby uniknąć korozji płyty wspornikowej, trzeba ją jeszcze przed wykończeniem wybranym materiałem posadzkowym, zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową i dopiero na nią należy kłaść wybraną okładzinę. Do izolacji można wybrać tradycyjne materiały – papę lub folię polietylenową, pamiętając o wyprowadzeniu izolacji na próg drzwi balkonowych oraz wywinięciu na ścianę domu. Lepszy efekt dadzą nowoczesne produkty – płynne folie, masy uszczelniające i maty uszczelniająco-oddzielające, które tworząc elastyczne i szczelne powłoki skutecznie zabezpieczają konstrukcję balkonu przed wilgocią.

Płyta balkonowa dobrze wykonana – bezpieczny strop domu

Balkon, szczególnie niezadaszony, jest narażony na działanie zmian temperatury powietrza oraz czynniki atmosferyczne, a zalegająca woda po deszczu i mróz mogą spowodować uszkodzenia zarówno w jego obrębie, jak i w obrębie elementów konstrukcji budynku do których przylega – głównie płyty konstrukcyjnej (stropowej). Dlatego podstawową rzeczą przy budowie balkonu jest nie tylko prawidłowe zaizolowanie i uszczelnienie, ale też zabezpieczenie przed gromadzeniem się i zaleganiem wody opadowej. Już przy wykonywaniu płyty balkonowej należy zadbać o wykonanie 2 % spadku na zewnątrz bądź w kierunku miejsca odprowadzenia wody (rynny, rury spustowej, żygacza). Jeśli pochyłość okaże się zbyt mała, można ją jeszcze skorygować przy wykańczaniu posadzki tarasu. Przed wykańczaniem należy postarać się, żeby połączenia balkonu ze ścianą budynku oraz progi były dobrze uszczelnione.

Konstrukcja balkonu bez strat ciepła

Mostkiem cieplnym określa się w budownictwie to miejsce, gdzie dochodzi do największych strat ciepła. Nieprawidłowa konstrukcja balkonu sprawia, że bardzo często tu właśnie dochodzi do największego przemarzania budynku. Współczesne technologie pozwalają już na etapie konstrukcji skorzystać ze specjalnych ocieplonych łączników konstrukcyjnych z wkładką izolacyjną ze styropianu lub wełny mineralnej. Aby zapobiec uciekaniu ciepła można też skorzystać z tradycyjnego rozwiązania, ocieplając płytę balkonową – układając izolację cieplną ze styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego o grubości 4-5 cm po obu jej stronach.
Mniejsze ryzyko powstania mostków cieplnych istnieje, jeśli płytę balkonową wykonamy jako konstrukcję swobodnie podpartą tylko wzdłuż krótszych boków prostopadłych do ściany domu. Płyta balkonowa wsparta jest wówczas na wspornikach wypuszczonych ze ściany zewnętrznej, a jeszcze lepiej – na dodatkowo wymurowanych ściankach lub słupach. Balkony o konstrukcji samonośnej (oparte np. na słupach) mniej narażają budynek na straty ciepła, niemniej i w tym przypadku należy wykonać izolacje cieplną w miejscu przylegania balkonu do ściany budynku.

Dodaj komentarz