Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI TARAS-BALKON.PL

 

Poniższe oświadczenie zostało przygotowane przez spółkę Budomedia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-001), przy Al. Jerozolimskie 85/21 (KRS: 0000453629) (dalej: „Właściciele Bloga”) będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o osobach korzystających ze strony www.taras-balkon.pl („Blog”).

Właściciele Bloga informują, że ramach świadczenia drogą elektroniczną usług wymagających podania danych osobowych, jesteśmy uprawnieni, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Bloga niezbędnych do umożliwienia prawidłowego korzystania z Bloga przez użytkowników Bloga.

Właściciele Bloga ograniczają zbieranie i wykorzystanie informacji o osobach korzystających z Bloga do niezbędnego minimum. W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez Właścicieli Bloga w wydawanych przez niego serwisach internetowych, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji na stronie www.taras-balkon.pl poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Właściciela Bloga w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, przykładowo w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności proces rejestracji na Blogu i badania ankietowe) Właściciele Bloga zastrzegają sobie możliwość zbierania informacji o użytkownikach, takich jak dane osobowe oraz adresy poczty elektronicznej i tym podobne. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem przypadków uzyskania uprzedniej zgody osób korzystających z Bloga lub jeżeli przekazania takich informacji określonym organom wymagają przepisy obowiązującego prawa i służą głównie do kontaktu z osobami korzystającymi z Bloga lub realizacji zobowiązań Właścicieli Bloga wobec osób korzystających z Bloga, obejmujących w szczególności dostarczanie subskrybowanych wiadomości.  Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił Właścicielom Bloga swoje dane osobowe zostaje zapewniony dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

Właściciele Bloga zastrzegają sobie możliwość gromadzenia danych dotyczących IP oraz tzw. „cookies” (pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu użytkownika Bloga) poszczególnych osób odwiedzających Blog, między innymi celem tworzenia zestawień statystycznych  mówiących o oglądalności Bloga, określania profilu użytkownika Bloga celem prezentacji dopasowanych materiałów, utrzymywania sesji po zalogowaniu, a także w celu możliwie szybkiego diagnozowania problemów związanych z połączeniem z Blogiem, jak również gromadzenia takich danych w postaci logów serwerowych wykorzystywanych do administrowania Blogiem oraz sprawnej obsługi świadczonych usług, w tym informacje o przeglądarce użytkowanej przez użytkownika Bloga i jej wersji, informacje o adresie IP użytkownika Bloga, czas nadejścia zapytania do serwera i wysłania odpowiedzi przez serwer, identyfikacja klienta przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji połączenia, a także adres strony poprzednio odwiedzanej przez danego użytkownika jeżeli przejście na Blog nastąpiło przez odnośnik hyperlink. Właściciele Bloga oświadczają, że z wyjątkiem sytuacji uregulowanych w prawie polskim dane dotyczące IP oraz „cookies” nie będą przekazywane osobom trzecim w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych osób odwiedzających Blog, na co niniejszym użytkownik wyraża zgodę. Dane podane przez użytkownika mogą być przekazane podmiotom realizującym usługi na potrzeby prowadzenia Bloga ze strony technicznej, np. serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Właściciele Bloga współpracują. Znakomita większość przeglądarek internetowych umożliwia blokowanie używania cookies do czego użytkownik Bloga uprawniony jest w każdym czasie, jednakże wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów logowania, bezpieczeństwa lub utrzymania sesji może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Bloga. Instrukcje w zakresie ustawień cookies w danej przeglądarce są umieszczone na stronach dystrybutorów danej przeglądarki internetowej:
w wypadku przeglądarki Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/196955;
w wypadku przeglądarek Mozilla Firefox oraz SeaMonkey: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek;
w wypadku przeglądarki Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
w wypadku przeglądarki Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html;
w przypadku przeglądarki Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042;
w wypadku systemu Android: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
w wypadku systemu Blackberry: https://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp;
w wypadku systemu Windows Phone: https://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings;
w wypadku systemu iOS: https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL.

Właściciele Bloga oświadczają, że w żaden sposób nie sprawdzają wieku osób korzystających z Bloga i uprzejmie informują, że nie świadczą żadnych usług osobom niepełnoletnim.

Właściciele Bloga oświadczają, że możliwie najlepiej będą chronili dane osób korzystających z Bloga przez dostępem do nich przez niepowołane osoby trzecie.

Polityka prywatności stron zewnętrznych do których odnośniki znajdują się na Blogu uregulowana jest osobnymi postanowieniami, których treść najczęściej znajduje się na danych stronach zewnętrznych. Właściciele Bloga nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wyżej wymienione postanowienia, a także za sposób w jaki właściciele przedmiotowych stron traktują dane osób korzystających z tych stron, jak również i za zawartość takich stron.

W wypadku pytań użytkowników Bloga dotyczących polityki prywatności, wniosku o dostęp do danych osobowych danego użytkownika Bloga, Właściciele Bloga proszą o kontakt pod adres poczty elektronicznej: admin@taras-balkon.pl albo adres korespondencyjny spółki: Budomedia sp. z o. o., 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85/21.

Dodaj komentarz