Kategorie
Budowa i materiały Taras

Montaż tarasu z desek kompozytowych – podłoże pod deski tarasowe

Taras z kompozytów można wykonać na kilka sposobów. Najczęściej stosowane rozwiązania to montaż tarasu z desek kompozytowych na podłożu betonowym lub żelbetonowym, na podłożu na gruncie oraz montaż na balkonie lub konstrukcji dachu odwróconego z hydroizolacją.

Niezależnie od tego, na jakim podłożu będzie wykonywany montaż tarasu z desek kompozytowych powinno być ono odpowiednio przygotowane. Należy zabezpieczyć je przed przemarzaniem, osuwaniem oraz podsiąkaniem. Prace nad przygotowaniem podłoża powinny być wykonane z przestrzeganiem ogólnych zasad budowlanych, najlepiej więc zlecić je profesjonalnej firmie. Konieczne jest też zachowanie odpowiedniego spadku, umożliwiającego swobodny odpływ wody opadowej. W tym celu zaleca się wykonanie spadku od budynku minimum 0,5% tj.: 1 cm na 2 m.

Montaż tarasu na podłożu betonowym

Legary na podłożu betonowym układa się równolegle do siebie w odstępach wskazanych przez producenta danego systemu tarasowego (zazwyczaj odległość ta wynosi maksymalnie 45-50 cm, licząc od środka legara). Legary przytwierdza się do podłoża kołkami rozporowymi do betonu. Jeśli producent systemu dopuszcza takie rozwiązanie możliwe jest również mocowanie legarów do podłoża na klej elastomerowy. Warunek konieczny: podłoże powinno być płaskie, przylegające do legara na całej jego długości.

 

1
fot. ProDeck

 

Taras na gruncie

W tym przypadku taras z desek kompozytowych montuje się na podporach (słupach) betonowych. Powinny być one umieszczone w gruncie na głębokości poniżej strefy przemarzania. W zależności od regionu wynosi ona 1– 1,2 m. Gdy legary będą mocowane bezpośrednio od podpór rozstaw między środkami sąsiadujących betonowych podpór nie powinien być większy niż zaleca producent danego systemu tarasowego (maksymalna odległość wynosi zazwyczaj 35-50 cm). Legary mocuje się trwale do betonowych podpór kołkami rozporowymi do betonu.

 

2
Rozstaw podpór 50/50 cm
fot. ProDeck

 

Taras na podporach betonowych o większym rozstawie

Montaż tarasu z desek kompozytowych można wykonać również na mniejszej liczbie podpór. Wówczas na mocuje się na nich wsporniki stanowiące podkonstrukcję dla montażu legarów. Wsporniki te mogą być wykonane z drewna, stali lub aluminium. Powinny być odpowiednio dobrane do przenoszenia obciążeń. Legary układa się prostopadle do wsporników w odstępie wskazanych przez producenta i trwale mocuje do podkonstrukcji odpowiednimi kołkami.

 

3
Rozstaw podpór 100/50 cm
fot. ProDeck

 

 

W przypadku większego rozstawu podpór betonowych może być konieczne umieszczenie na nich kratownicy z drewna, stali lub aluminium. Kratownica musi być skonstruowana do przenoszenia odpowiednich obciążeń z uwzględnieniem wagi tarasu na niej umiejscowionego. Kratownicę mocuje się ją trwale do podpór betonowych. Legary przykręca się do kratownicy z zachowaniem odstępów wskazanych przez producenta.

 

4
Rozstaw podpór 100/100 cm
fot. ProDeck

 

Montaż tarasu z desek kompozytowych na klinach

Zastosowanie samopoziomujących klinów montażowych umożliwia w łatwy sposób ustawienie wymaganej wysokości tarasu. Kliny umieszcza się na stabilnym, równym podłożu. Rozstaw pomiędzy środkami sąsiadujących klinów powinien być zgodny ze wskazaniami producenta. Legary montuje się do klinów wkrętami samowiercącymi.

 

5
fot. ProDeck

 

Montaż desek kompozytowych na balkonie lub na dachu odwróconym z hydroizolacją

W tym przypadku wykonuje się konstrukcję ramową z legarów, które łączy się ogólnodostępnymi kątownikami montażowymi. Konstrukcji nie należy przytwierdzać na stałe do podłoża, gdyż mogłoby to uszkodzić warstwy izolacyjne. Jeśli producent dopuszcza takie rozwiązanie możliwe jest przyklejenie konstrukcji do płaskiego, stabilnego podłoża za pomocą kleju poliuretanowego o wysokiej elastyczności.

 

6
fot. ProDeck

 

Ważne zalecenie

Gdy montaż tarasu z desek kompozytowych wykonuje się na podporach lub klinach zaleca się, aby powierzchnia pod tarasem została przykryta geowłókniną i pokryta warstwą podsypki żwirowej. Zapobiegnie to rozrastaniu się roślinności pod powierzchnią desek tarasowych. Należy przy tym zachować wolną przestrzeń pomiędzy tarasem a podsypką, umożliwiającą swobodny przepływ powietrza.

Dodaj komentarz