Kategorie
Budowa i materiały Taras

Prawidłowy montaż drzwi tarasowych

Drzwi tarasowe powinny być wbudowane w ściany zewnętrzne w tak, aby ich eksploatacja nie sprawiała problemów i była bezpieczna. Zapewni to prawidłowy montaż drzwi tarasowych wykonany przez wyspecjalizowaną ekipę.

Jak prawidłowo zamontować drzwi tarasowe? Zadanie to lepiej powierzyć fachowcom, warto jednak wiedzieć, na czym polega montaż drzwi tarasowych, aby móc kontrolować przebieg prac wykonawczych.

Montaż drzwi tarasowych – odpowiednie wymiary

Przed montażem sprawdźmy, czy wymiary drzwi pasują do otworu w murze i czy jest zachowany odpowiedni luz obwodowy (10-20 mm na każdą stronę ramy drzwiowej). Luz boczny jest niezbędny, m.in. z uwagi na to, iż uniemożliwia wystąpienie zmian w geometrii okna pod wpływem ruchu konstrukcji budynku, występującego na skutek zmiennych obciążeń lub nierównomiernego osadzania budynku. Jeśli luzy obwodowe są mniejsze niż 5 mm, może dojść do wypaczena ram klinujących się w ciasnym otworze drzwiowym. Natomiast za duży luz – powyżej 30 mm – powoduje niedostateczne utwierdzenie okna w murze.

Przygotowanie drzwi tarasowych i ościeża

W odległości 10-15 cm od każdego naroża, słupka i ślemienia wywierca się otwory w ościeżnicy pod kołki szybkiego montażu albo przytwierdza do niej kotwy. Należy zachować odpowiednie odległości między punktami mocowania – dla okien PVC nie mogą być większe niż 70 cm, dla drewnianych i aluminiowych – 80 cm.
Uwaga! Kotwy mocuje się do ościeżnicy przed ustawieniem drzwi w ościeżu, natomiast kołki i wkręty – po ich ustawieniu.
Przed przystąpieniem do mocowania ościeżnicy należy zdjąć skrzydła drzwi. Nie będą przeszkadzały w montażu (drzwi tarasowe są duże i ciężkie). Otwory w ościeżu wywierca się dopiero po ustawieniu drzwi i przewierceniu otworów przelotowych (8 mm) w ościeżnicy drzwi.

Montaż drzwi tarasowych w ścianie

Drzwi tarasowe należy ustawić w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do skraplania pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. Należy stosować zasady usytuowania drzwi:

• w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany,

• w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym (trójwarstwowej) – w strefie izolacji termicznej,

• w ścianie z ociepleniem zewnętrznym (dwuwarstwowej) – przy zewnętrznej krawędzi ściany z dosunięciem do warstwy ocieplenia lub w strefie izolacji termicznej.

fot. Schüco
fot. Schüco

Ustawienie drzwi tarasowych jest bardzo ważne. Każda nieprawidłowość – przekoszenie, wygięcie czy zwichrowanie ościeżnicy – powoduje, że skrzydło nie przylega do niej dokładnie i pojawiają się problemy z otwieraniem i zamykaniem drzwi.
Próg ościeżnicy opiera się na belce lub klockach, a gdy drzwi mocowane są w płaszczyźnie ocieplenia na metalowych kątownikach. Drzwi w ościeżu powinny być ustawione tak, aby po bokach był zachowany luz. Należy sprawdzić ustawienie ościeżnicy w pionie i w poziomie. Unieruchamia się ją drewnianymi klinami. Kliny wkłada się tylko przy narożach, słupkach i ślemionach, aby nie doszło do zniekształcenia elementów ościeżnicy.

Po ustawieniu ościeżnicy w otworze sprawdza się:

• pion i poziom ościeżnicy,

• długość przekątnych ościeżnicy,

• usytuowanie ościeżnicy w stosunku do lica ściany.

Należy pamiętać, że maksymalne odchyłki mogą wynosić:

• od pionu i poziomu maksymalnie 1 mm na długości 1 m, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości,

• w przypadku przekątnych maksymalnie 3 mm,

• przy usytuowaniu do lica ściany maksymalnie 5 mm.

Jeśli wszystkie powyższe warunki są spełnione, ościeżnicę montuje się do ściany. Następnie zakłada się skrzydła, które zapobiegną wygięciu się ościeżnicy przez powiększającą się piankę montażową.

Uszczelnienie drzwi tarasowych

Szczelinę między drzwiami tarasowymi a ścianą należy uszczelnić, aby zapobiec przedostawaniu się wody, zimnego powietrza oraz hałasu z zewnątrz. Uszczelnienie ma również chronić przed ucieczką ciepła z budynku. Ościeże i ościeżnicę obficie zwilża się wodą (wilgoć jest potrzebna piance do związania). Ościeżnicę okleja się taśmą samoprzylepną, która zabezpieczy ją przy nadmiernym wydostaniem się pianki i przeklejeniu się do niej. Szczelinę wokół drzwi wypełnia się pianką montażową. Zaleca się stosowanie niskorozprężnych pian montażowych oraz odpowiednie ich dobranie w zależności od pory roku (letnia lub zimowa pianka). Pasma pianki nie mogą być zbyt szerokie – po wyciśnięciu z pojemnika powinny mieć około 1 cm, a po rozprężeniu około 2 cm. Zatem jeśli szczelina jest szeroka, należy ją wypełniać kilkoma warstwami.

Montaż drzwi tarasowych – prace wykończeniowe

Na około 12 godzin pozostawia się zamontowane drzwi tarasowe. Po upływie tego czasu wybija się kliny, a ubytki uzupełnia pianką montażową. Nadmiar pianki po jej stwardnieniu odcina się nożem. Od środka piankę należy zabezpieczyć silikonem, a od zewnątrz tynkiem albo paskiem samoprzylepnej taśmy paroprzepuszczalnej i listwą maskującą. Przed przystąpieniem do prac budowlanych dobrze zabezpieczyć przed zabrudzeniem drzwi odpowiednimi taśmami.

Przeczytaj także: „Drzwi tarasowe z niskim progiem”

Dodaj komentarz