Kategorie
Balkon Budowa i materiały

Naprawa balkonu po zimie. Remont balkonu w kilku krokach

Balkon to miejsce szczególnie narażone na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych. To właśnie po zimie najczęściej uwydatniają się wszelkie niedociągnięcia i błędy popełnione na etapie prac wykończeniowych, w postaci uszkodzeń płytek ceramicznych oraz płyty balkonowej. Wówczas niezbędna jest naprawa balkonu.

Zalegający na balkonie śnieg a także długotrwałe oddziaływanie wilgoci oraz niskich temperatur to czynniki mające destrukcyjny wpływ na niewłaściwie wykończony balkon. A z takimi niestety mamy często do czynienia. Nasza niewiedza i bezgraniczne zaufanie do czasami nierzetelnych wykonawców skutkują tym, że podczas wykańczania balkonu pomijany jest zasadniczy etap wpływający na trwałość nawierzchni balkonowej oraz samej konstrukcji balkonu. Mowa tu o niezwykle istotnej hydroizolacji (izolacji przeciwwodnej), która chroni przed wnikaniem wody i wilgoci w warstwy balkonowe. Jej brak lub nieszczelności izolacji umożliwiają wodzie penetracją przestrzeni podpłytkowej, co w efekcie prowadzi do pękania oraz odspajania się płytek, a także uszkodzenia płyty balkonowej. Gdy po zimie nawierzchnia balkonowa uległa uszkodzeniu to znak, że naprawa balkonu jest niezbędna. Odkładanie tych prac na kolejny sezon może bowiem tylko prowadzić do większych uszkodzeń oraz wyższych kosztów prac naprawczych.

Remont balkonu – prace naprawcze

Naprawa balkonu wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w układaniu okładzin na zewnątrz budynku. Do tych czynności warto więc zatrudnić fachowca. Pamiętajmy bowiem, że od efektu prac będzie zależeć czy już po dwóch, może trzech zimach nie będzie czekać nas kolejny remont balkonu.

Naprawa balkonu – krok 1. Prace naprawcze zaczyna się od usunięcia uszkodzonej okładziny. Po zerwaniu płytek należy oczyścić płytę balkonową z resztek zaprawy, a następnie wyczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Usunięte warstwy podpłytkowe uwidaczniają stan płyty balkonowej. Płytę konstrukcyjną warto dodatkowo opukać młotkiem lub innym narzędziem. Głuch odgłos może świadczyć o odspajaniu się otuliny prętów zbrojeniowych. Te warstwy betonu należy niestety skuć.

Remont balkonu – krok 2. Naprawę płyty balkonowej najlepiej wykonać za pomocą polimerowo-cementowego systemu naprawczego PCC. W jego skład wchodzi zaprawa do antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia betonu, do wykonania warstwy sczepnej (oba produkty mogą mieć postać jednej zaprawy typu 2 w 1), zaprawy naprawczej oraz szpachli wygładzającej. Ważne jest, aby system do naprawy balkonu był dobrany pod kątem klasy betonu płyty (informacji na ten temat należy szukać w karcie technicznej produktów). Po usunięciu niezwiązanych fragmentów płyty betonowej oczyszcza się skorodowane pręty zbrojeniowe z rdzy i zabezpiecza zaprawą antykorozyjną. Powinna ona zakryć zbrojenie. Zaprawę tę nakłada się zwykle w dwóch warstwach.

Naprawa balkonu – krok 3. Następny krok to wykonanie warstwy szczepnej. Zaprawę do jej wykonania wciera się w nawilżone wodą podłoże pędzlem lub szczotką. Powinna ona pokrywać całe podłoże, tworząc ciągłą warstwę.

Prace naprawcze – krok 4. Na świeżą warstwę sczepną nanosi się pacą tynkarską lub kielnią zaprawę naprawczą, która wypełni ubytki. Z tego względu warstwę sczepną i zaprawą naprawczą najlepiej przygotować w tym samym czasie. W zależności od głębokości ubytków w płycie balkonowej zaprawę naprawczą nanosi się w jednej lub kilku warstwach zachowując odstępy czasowe zalecane przez producenta produktu. Po przekroczeniu tego czasu konieczne będzie wykonanie kolejnej warstwy sczepnej.

Prace remontowe – krok 5. Płyta balkonowa powinna mieć spadek rzędu 2%, jeśli nie powstał on na etapie wykonania płyty balkonowej, należy zrobić warstwę spadkową zespoloną z podłożem. Aby uniknąć dalszych problemów, w tym celu najlepiej wybrać gotową mrozoodporną zaprawę o wysokiej wytrzymałości (ok. 20 MPa) i niskim skurczu.

Naprawa balkonu – krok 6. Kolejny etap to montaż obróbek blacharskich za pomocą nierdzewnych kotew i uszczelnienie balkonu. W tym celu stosuje się elastyczne mikrozaprawy (tzw. szlamy). Nakłada się ją zwykle w dwóch warstwach o równomiernej grubości za pomocą pędzla lub pacy. Pierwszą warstwę zaleca się starannie wetrzeć w podłoże.

Po wykonaniu hydroizolacji naprawa balkonu jest już zakończona. Na tak przygotowaną powierzchnię można przyklejać płytki.

Przeczytaj także: „Balkon dobrze wykonany” 

Dodaj komentarz