Kategorie
Balkon Budowa i materiały

Ocieplenie balkonu – jak skutecznie ocieplić balkon?

Nieocieplona i niezabezpieczona odpowiednimi elementami termoizolacyjnymi płyta balkonowa stanowią poważny mostek termiczny, przez które ciepło z wnętrza budynku ucieka bezpowrotnie na zewnątrz. Jednym ze sposobów na zminimalizowanie tych strat jest ocieplenie balkonu. Jak je wykonać?

Balkony najczęściej budowane są jako konstrukcje wspornikowe, które są zakotwione w wieńcu i połączone ze stropem (zbrojenie płyty żelbetowej połączone jest ze zbrojeniem stropu). Wadą płyty żelbetowej jest to, że bardzo dobrze przewodzi ciepło, a co za tym idzie wychładza przylegający do niej strop. W ogrzewanych pomieszczeniach dość wyraźnie odczuwa się straty ciepła w strefie przy balkonie. Na zimnych powierzchniach przegród kondensuje się para wodna, co sprzyja zawilgoceniu konstrukcji. Ocieplenie balkonu zapobiegnie powstawaniu mostków termicznych, które powodują niekontrolowaną ucieczkę ciepła z budynku oraz inne szkody budowlane.

Balkon jako mostek termiczny – dlaczego ocieplenie balkonu jest ważne

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Mostek termiczny, inaczej cieplny, to – upraszczając – miejsce ucieczki ciepła z budynku. Jest to element przegrody budowlanej (np. ściany) o znacznie wyższym niż sąsiadujące z nim elementy współczynniku przewodzenia ciepła. Cecha ta, szczególnie przy dużej różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku, powoduje wychłodzenie przegrody (przede wszystkim podczas zimnych pór roku), co skutkuje dużymi stratami energetycznymi oraz ujemnym wpływem na bilans cieplny budynku. W takim przypadku znacznie rosną koszty ogrzewania budynku. Ponadto w miejscu powstawania mostka termicznego temperatura powierzchni obniża się do tego stopnia, że zostaje przekroczona temperatura punktu rosy – skraplania się pary wodnej – i może dojść do zawilgocenia ścian pomieszczenia oraz innych niepożądanych konsekwencji, np. zagrzybienia ściany.

Prawidłowe ocieplenie balkonu

Najpopularniejszym sposobem na ocieplenie balkonu jest obłożenie żelbetowej płyty termoizolacją. Balkon bezwzględnie należy ocieplić z każdej strony – zarówno od spodu, z boku jak i od góry. Takie rozwiązanie wydłuży drogę, którą ciepło musi przebyć wydostając się na zewnątrz. Ułożenie ocieplenia tylko na spodniej lub tylko na górnej powierzchni balkonu nie da oczekiwanego efektu, ponieważ ciepło, będzie uciekać przez tę drugą, niezaizolowaną powierzchnię.
Jako materiał termoizolacyjny najczęściej wykorzystuje się styropian EPS lub polistyren ekstrudowany XPS. Najlepsze rezultaty osiąga się izolując płytę balkonową od spodu styropianem, a od góry polistyrenem ekstrudowanym lub płytami wodoodpornymi. Polistyren ekstrudowany charakteryzuje się lepszą ciepłochronnością i wytrzymałością mechaniczną niż styropian oraz niewielką nasiąkliwością. Efektywność ocieplenia zależy też od jakości użytego materiału oraz grubości warstwy izolacji. Ocieplenie balkonu od spodu powinno być wykonane z płyt grubości 5-15 cm, natomiast od góry minimalna warstwa termoizolacji to 2 cm. Przy tak małej grubości dobrze jest zastosować płyty styropianowe o niskim współczynniku przewodzenia ciepła. Ocieplenie balkonu z boków i od spodu płyty balkonowej nie może być jedynie przyklejane. Trzeba je koniecznie przymocować kołkami z systemu ETICS (dawniej BSO – bezspoinowy system ocieplenia – metoda lekka mokra), w przeciwnym razie płyty mogą się odspajać od podłoża. Metodą lekką mokrą można ocieplić balkon również wtedy, gdy reszta ścian została zaizolowana metodą lekką suchą.

Na warstwie ocieplenia wykonanej od góry płyty należy ułożyć ze spadkiem 1,5-2%-cementową wylewkę dociskową. W najcieńszym miejscu (przy krawędzi) powinna mieć ona grubość minimum 4 cm. W wylewce powinno ułożyć się zbrojenie przeciwskurczowe, które zapobiegnie powstawaniu pęknięć. Aby izolacja termiczna nie zamakała, wzdłuż krawędzi balkonu niezbędne są obróbki blacharskie, które osłonią warstwę izolacji cieplnej i umożliwiają swobodny odpływ wody deszczowej oraz topniejącego śniegu. Obróbki powinny wystawać minimum 4 cm poza powierzchnię boczną balkonu.

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Łączniki termiczne

W walce z mostkami termicznymi pomocne są także łączniki termiczne, które stosuje się na połączeniu płyty balkonowej ze stropem. Ich zastosowanie minimalizuje przenikanie ciepła do płyty żelbetowej i niepotrzebne jej nagrzewanie. Łączniki termiczne stanowią także dodatkowy element nośny konstrukcji, który skutecznie zapobiega innym szkodom budowlanym powodowanym przez mostki termiczne, np. zarysowaniom i pęknięciom płyty balkonowej.

Przeczytaj także: „Żeby balkon nie był mostkiem – termoizolacyjne łączniki balkonowe”

Dodaj komentarz