Kategorie
Balkon Budowa i materiały

Żeby balkon nie był mostkiem – termoizolacyjne łączniki balkonowe

Balkon, a dokładniej połączenie żelbetowej płyty balkonowej z konstrukcją budynku, bez izolacji termicznej, uważane jest za jeden z najistotniejszych mostków termicznych. Przyczynia się on nie tylko do zwiększonej ucieczki ciepła na zewnątrz – prowadzi również do zawilgocenia i w konsekwencji zagrzybienia przegród. Jednym z rozwiązań, pozwalających wyeliminować ten mostek cieplny jest zastosowanie specjalnych termoizolacyjnych łączników balkonowych.

Balkon wspornikowy o konstrukcji żelbetowej to najczęściej stosowane rozwiązanie. Niezaizolowany staje się jednak miejscem, przez które ciepło z wnętrza budynku będzie swobodnie uciekać na zewnątrz, przyczyniając się tym samym do zwiększenia kosztów ogrzewania. Wyeliminowanie istniejącego mostka termicznego, jakim staje się taki balkon może być bardzo trudne, a w niektórych przypadkach nawet niemożliwe, dlatego o odpowiednie wykonanie płyty balkonowej najlepiej zadbać już na etapie projektowania poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych budynku.

Balkon jako mostek termiczny

fot. Schock
Lokalizację mostków termicznych można zobaczyć na zdjęciu termowizyjnym. Ciepła czerwono-żółta przestrzeń przechodzi w zielono-niebieską – ciepło z wnętrza budynku ucieka na zewnątrz przez płytę balkonową. fot. Schock

Mostek cieplny to obszar o zwiększonej przewodności cieplnej – oznacza to, że przenika przez niego więcej ciepła, niż przez znajdujące się poza nim powierzchnie. Zwiększona przewodność wpływa bezpośrednio na obniżenie temperatury na powierzchni przegrody z mostkiem cieplnym i zwiększa ryzyko jej zawilgocenia oraz zagrzybienia.
Wystający element budowlany, taki jak żelbetowa płyta balkonowa bez ocieplenia jest bardzo poważnym mostkiem termicznym, narażającym nas na duże straty energii ciepła. Stanowi on tzw. żebro chłodzące, którego temperatura zmienia się wraz z warunkami atmosferycznymi. Zbrojony beton, charakteryzujący się wysoką przewodnością jest łatwą drogą ucieczki ciepła z budynku. Mostkom termicznym na węźle komunikacyjnym płyta balkonowa – przegroda budynku można zapobiec m.in. stosując gotowe termoizolacyjne elementy konstrukcyjne, czyli tzw. łączniki balkonowe.

Czym są termoizolacyjne łączniki balkonowe?

Łączniki balkonowe to elementy konstrukcyjne umożliwiające rozdzielenie termiczne połączenia balkonu żelbetowego ze stropem. Żelbet przebiegający przez płytę stropową, wieniec i płytę balkonową zostaje przedzielony elementem z izolacją termiczną o niskiej przewodności cieplnej. Łączniki balkonowe mogą być wykonane z różnych materiałów, zarówno jeśli chodzi o elementy zbrojeniowe, jak i termoizolację. Do wykonania wkładki termoizolacyjnej stosuje się styropian, wełnę mineralną lub neopor (jest to zaawansowana postać klasycznego styropianu z dodatkiem grafitu). Wybierając „najcieplejszy” łącznik balkonowy warto zwrócić uwagę nie tylko na grubość wkładki termoizolacyjnej ale i współczynnik przewodzenia ciepła materiału, z którego została ona wykonana. Współczynnik ten oznaczany jest symbolem λ (W/(mK)). Im jego wartość jest niższa, tym lepiej dany materiał będzie chronił przed ucieczką ciepła.
W ofercie producentów znaleźć można różne rodzaje łączników balkonowych, dostosowane do konstrukcji budynku i balkonu. Łączniki balkonowe mogą być montowane zarówno w budynkach ścianach jedno, dwu-, jak i trójwarstwowych.

fot. Halfen

Balkon z łącznikiem termoizolacyjnym

Skuteczność stosowania łączników balkonowych zobaczmy na przykładzie takich elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej i neoporu. Dzięki ich zastosowaniu standardowa stal zbrojeniowa o przewodności cieplnej λ = 50 W/(mK), zostaje zastąpiona stalą szlachetną, której przewodność cieplna wynosi jedynie 15 W/(mK), natomiast beton o λ = 1,6 W/(mK) ustępuje miejsca izolacji cieplnej o współczynniku wynoszącym jedynie 0,031 W/(mK). Zastosowanie takich łączników balkonowych pozwala na redukcję strat ciepła na połączeniu płyty balkonowej przekraczającą nawet 80%, co w znaczny sposób przekłada się na niższe koszty ogrzewania. Oddzielenie zimnej płyty balkonu od cieplejszego stropu powoduje również wzrost temperatury powierzchniowej w mieszkaniu i zapobiega tworzeniu się grzybów pleśniowych.

Invalid Displayed Gallery

Dodaj komentarz