Kategorie
Budowa i materiały Taras

Naprawa tarasu ziemnego – remont tarasu przed nowym sezonem

Już po pierwszym sezonie użytkowania, naprawa tarasu wykonanego niezgodnie ze sztuką budowlaną może okazać się nieunikniona. Wiosenne bezdeszczowe dni to dobry moment, aby rozpocząć remont tarasu i przywrócić mu dawny wygląd. Jak naprawić ziemny taras z kostki i taras na gruncie z betonu?

Naprawa tarasu ziemnego

Taras ziemny wykańcza się najczęściej kostką brukową lub płytami tarasowymi. W przypadku takich tarasów często dochodzi do pofalowania powierzchni, na skutek nierównomiernego osiadania podłoża. Niekiedy też obserwuje się przesuwanie obramowania takiego tarasu, co z kolei może być efektem niewłaściwego umocnienia jego brzegów. O trwałości tarasu ziemnego decyduje odpowiednie wykonanie podbudowy. Naprawa tarasu ziemnego z takimi uszkodzeniami wymaga zdjęcia warstwy wykończeniowej i ponownego ułożenia jej na wyrównanym i utwardzonym podłożu. Jeśli znajdująca się pod kostką lub płytami tarasowymi podsypka została wykonana z ziemi, należy ją usunąć i w jej miejsce wykonać warstwę z piasku stabilizowanego cementem. Aby zapobiec przesuwaniu się obramowania tarasu można je zabezpieczyć stosując palisadę z betonowych tralek, osadzanych w gruncie na głębokości 30-40 cm.

Naprawa tarasu betonowego

Popękane i odspajające się płytki to znak, że remont tarasu na gruncie jest nieunikniony. Powodem występowania spękań oraz odrywania się płytek od podłoża jest najczęściej nieprawidłowe ułożenie okładziny ceramicznej – z pominięciem hydroizolacji. W takim przypadku konieczne jest zerwanie płytek oraz usunięcie resztek zaprawy z powierzchni płyty tarasowej i wykonanie posadzki od nowa z zastosowaniem płynnej folii budowlanej na powierzchni płyty. Może się jednak okazać, że popękane płytki były efektem pękania samej płyty betonowej. Dzieje się tak zwykle na skutek jej nierównego osadzania w gruncie. Pękanie płyty tarasowej może też być spowodowane wysadzinami mrozowymi w gruntach gliniastych. Kluczową funkcję, zapobiegającą pękaniu płyty pełni podbudowa wraz z podsypką. Jeśli płyta tarasowa uległa zniszczeniu konieczna może okazać się naprawa tarasu polegający na rozebraniu płyty i zbudowaniu jej od nowa, włącznie z podbudową. Wykonanie podbudowy polega na zdjęciu humusu z powierzchni przeznaczonej na taras i ułożeniu warstwy żwiru lub grubego piasku o grubości 35-50 cm, najlepiej w dwóch warstwach, przy czym każda z nich powinna być starannie zagęszczona mechanicznie. Na podbudowie wykonuje się warstwę podkładową z chudego betonu i przystępuje do kolejnych prac: układania izolacji przeciwwodnej z izolacyjnej folii budowlanej, papy izolacyjnej na lepiku lub papy termozgrzewalnej i wylania płyty tarasowej.

Przeczytaj także: „Taras wentylowany – dlaczego wato go wykonać?”

Dodaj komentarz