Kategorie
Budowa i materiały Taras

Podłoże pod taras lub ścieżkę

Niezależnie od tego czy planujemy wykonanie tarasu ziemnego z kostki brukowej, płyt kamiennych czy budowę patio z betonu, odpowiednie przygotowanie podłoża zagwarantuje nam połowę sukcesu. Dobrze przygotowane podłoże pod taras lub nawierzchnię uchroni je przed uszkodzeniami i działaniem czynników atmosferycznych, zapewniając większą trwałość konstrukcji.

Podłoże pod taras możemy z powodzeniem wykonać samodzielnie, wystarczy zaopatrzyć się w następujące materiały, narzędzia i sprzęty:

# drewniane kołki
# długą łatę murarską
# sznurek
# szpadel
# grabie
# taśmę mierniczą
# maszynę do ubijania podłoża – zagęszczarkę (przyda się zwłaszcza w przypadku większych powierzchni; można ją wypożyczyć w wypożyczalni sprzętów budowlanych – koszt to ok. 80-160 zł za dobę w zależności od modelu)
# ręczny ubijak zamiast zagęszczarki.

Przygotowanie podłoża pod taras czy ścieżkę będzie wymagało również zaopatrzenia się w materiał stanowiący podbudowę, czyli żwir lub kruszywo łamane drogowe. Materiały te łatwo przepuszczają wodę, zapewniając tym samych ochronę nawierzchni przed erozją i zniszczeniami spowodowanymi wysadzinami mrozowymi.

Przygotowanie podłoża – pierwsze kroki

Podłoże pod taras lub ścieżkę wykonuje się w dwóch zasadniczych etapach: wybierając w pierwszej kolejności ziemię z wyznaczonego obszaru a następnie tworząc zwartą płaską warstwę ze żwiru lub kruszywa. Aby dokładnie wykonać te prace należy najpierw wyznaczyć starannie obszar wykonania tarasu czy ułożenia nawierzchni. W tym celu przydatne okażą się drewniane paliki oraz sznurek. Paliki wbijamy w ziemię około 30 cm poza planowanym obszarem, tak aby przecięcia rozciągniętych między nimi sznurków wyznaczały faktyczne narożniki wykonywanej nawierzchni. Jeśli nasze podłoże pod taras ma kształt prostokąta po przywiązaniu sznurków do drewnianych palików upewnijmy się czy przekątne wyznaczonego obszaru są równe (w tym celu posłużmy się taśmą mierniczą), a kąty proste. Jeśli nie są, należy zmienić położenie palików, tak aby uzyskać odpowiednie pomiary. Jeśli taras lub ścieżka będą mieć np. zaokrąglone narożniki, w wyznaczaniu łuków pomocy okaże się np. wąż ogrodowy.

rys1

Podłoże pod taras lub ścieżkę – wykonanie wykopu

Gdy obszar prac jest już wytyczony przystępujemy do wybierania ziemi. Wykop pod podłoże pod taras lub ścieżkę wykonuje się najczęściej na głębokość około 10-20 cm. Używając szpadla rozpoczynamy wybieranie ziemi przy zewnętrznej krawędzi wyznaczonego obszaru. Jeśli planujemy wykonanie podłoża pod taras, patio czy chodnik należy wybrać ziemię z powierzchni o wymiarach około 15 cm większych niż wynosi szerokość i długość projektu – umożliwi nam to wykonanie krawężników czy obrzeży.

Uwaga. Jeśli planowany obszar pod taras czy ścieżki jest duży warto zaopatrzyć się w wycinarkę do darni (możemy ją wypożyczyć lub zamówić usługę wycinania). Urządzenie to umożliwi wycinanie równych pasów murawy, które można zwinąć w rulon i wykorzystać np. w innej części ogrodu. Jej zastosowanie przyspieszy też prace związane w wykopami na większych obszarach.

Po wykonaniu wykopu upewnijmy się – wykorzystując w tym celu długą łatę lub deskę – czy jego dno jest równe. Ewentualne górki lub dołki należy wyrównać.

Ubijanie żwiru na podłoże pod taras lub ścieżkę

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

W wykonany wykop wsypujemy warstwę żwiru lub kruszywa łamanego drogowego. Grubość warstwy powinna uwzględniać grubość planowanej nawierzchni wykonywanej na podbudowie. Żwir rozprowadzamy równomiernie w wykopie grabiami. Następnie zagęszczarką lub ubijakiem ręcznym ubijamy umieszczony w wykopie żwir, tak aby tworzył równą, zwartą i gęstą warstwę. Po wykonaniu tej czynności sprawdzamy przy użyciu łaty stopień wyrównania podłoża – tam gdzie jest to konieczne dodajemy materiał lub usuwamy nadmiar żwiru – i ubijamy ponownie podłoże.

Teraz możemy z powodzeniem przystąpić do dalszych prac.

Dodaj komentarz